Contact? Bel: 06 4307 7071 Of neem contact met mij op >

Scholen


Wat kunnen wij als school doen om een veilige haven te zijn voor een kind uit een nieuw samengesteld gezin?


De schoolomgeving zou een veilige haven moeten zijn voor een kind. Naast het volgen van nderwijs is school de plek waar kinderen met een complexe of lastige thuissituatie op adem komen.

De houding van school en de eigen leraar/mentor spelen daarin een belangrijke rol. Door als school een visie te hebben over hoe de school omgaat met nieuwe vormen van gezinssituaties kan de school de communicatie richting ouders en leerlingen aanpassen.

 

Wilt u meer weten welke invloed de gezinssituatie heeft op een leerling?

kind in nieuw gezin en school >

Wilt u meer informatie over lezingen?

contact opnemen >


Welke training zorgt ervoor dat de sfeer in de klas verbeterd?


De training Your True Colors is ontwikkeld voor achtste groepers en brugklassers. Tijdens deze training ontdekken de leerlingen welke kwaliteiten ze hebben aan de hand van een metafoor (regenboog). Ook vinden ze kwaliteiten in en bij elkaar. Tenslotte formuleren ze samen een missie dat positief bijdraagt aan de ontwikkeling van de klas.

Ouders en docenten worden nadrukkelijk bij deze training betrokken, zodat de driehoek school - leerling -ouders optimaal benut kan worden.

 

Meer weten over Your True Colors of resultaten die geboekt zijn?

training Your true colors>

 

Of neem gerust contact op indien u meer informatie wenst.

contact opnemen >


Waar kan ik als leraar nog meer opletten als ik een kind uit een nieuw gezin in de klas heb?


Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt regelmatig hoe de gezinnen gevormd worden in Nederland en de Universiteit van Utrecht onderzocht wat de effecten zijn voor kinderen als ouders scheiden. Uit deze onderzoeken blijkt dat bijna 20% van de kinderen niet meer bij beide ouders wonen. De meerderheid van deze kinderen woont bij moeder (eenoudergezin) of vormt met moeder een nieuw samengesteld gezin (een stiefvadergezin).  Ook blijkt uit onderzoek dat ongeveer een zesde van deze kinderen geen contact meer heeft met de uitwonende ouder (vaak de vader).

Dit heeft nadelige gevolgen voor de leerprestaties van een kind, maar heeft ook effect op het welbevinden. Voor een leraar met een kind uit een nieuw gezin dat hij een signaalfunctie heeft als cijfers dalen en gedrag veranderd. Door meer kennis te hebben van de problematiek van een kind uit een nieuw samengesteld gezin kan hij beter inspelen op deze signalen.


Meer weten over een kind uit een nieuw samengesteld gezin?

kind in nieuw gezin en school >

 

Of neem contact op.

contact opnemen >


Wat kunnen wij als school doen om de communicatie tussen ons en gescheiden ouders te verbeteren?


Voor school is het soms lastig communiceren met één of beide ouders als deze gescheiden zijn. Wat doe je als er een crisissituatie ontstaat in de thuissituatie? Hoe ga je als school om met conflicten tussen ouders of als er incidenten zijn op het schoolplein of zelfs in de klas? Hoe houdt school contact met de niet-inwonende ouder?

 

Vaak zijn dit vragen die ad hoc beantwoord worden als een situatie zich aandient. 3 Way Coaching ondersteunt graag schooldirecties en onderwijzend personeel bij het formuleren van een protocol of werkwijze om de communicatie tussen school en gescheiden ouders te stroomlijnen of te verbeteren.

 

Meer informatie?

contact opnemen >