Contact? Bel: 06 4307 7071 Of neem contact met mij op >
Bestuurslid Nieuw Gezin Nederland

Bestuurslid Nieuw Gezin Nederland


Samen met drs. Corrie Haverkort, Mark Veermans, Kiona Nijntjes, Jaap Gorter, Marlijn Kooistra en Patricia Heije vormen we het kernbestuur van Stichting Nieuw Gezin Nederland. Deze stichting is 25 jaar geleden opgericht om ouders en stiefouders te steunen bij de vorming van hun nieuwe gezin.  dat is geen gemakkelijke taak. 60 % van de tweede huwelijken valt  weer uiteenvalt (CBS 2010,Spruijt en Kormos 2012).

Voor ouders en vooral voor kinderen betekent dit dat zij binnen een aantal jaren ingrijpende veranderingen meemaken van het wonen in een kerngezin, daarna in een eenoudergezin, vervolgens in een samengesteld oftewel stiefgezin en in veel gevallen tot slot weer in een eenoudergezin.

 

De gevolgen van al deze veranderingen voor de kinderen zijn aanzienlijk. De spanning van de ouders, de ontaarding in veel vechtscheidingen, het wennen aan een stiefouder en vervolgens opnieuw spanningen voor een dreigende scheiding maakt dat kinderen slechter presteren op school, jongeren gaan eerder uit huis, hebben op jongere leeftijd (ongewenste) seksuele contacten, gebruiken meer drugs en alcohol en presteren op school aanzienlijk lager. Ook hun welzijn score valt lager uit dan bij kinderen die opgroeien in een goed functionerend kerngezin (bron: Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding, Haverkort en Spruijt 2012).

 

Nieuw Gezin Nederland geeft voorlichting over de kenmerken van stiefgezinnen, vertolkt wat kinderen uit stiefgezinnen vragen, biedt een podium waar ouders en stiefouders elkaar kunnen ontmoeten, organiseert jaarlijks een landelijke dag voor ouders en kinderen,  is uitgever van het blad Nieuw Gezin en biedt een netwerk door heel Nederland om de vraag naar ondersteuning te kunnen beantwoorden.


Geplaatst op donderdag 1 januari 1970 Auteur: Angelique Cras